Churg-Strauss sindromas

  • Kristina Biekšienė LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: Churg-Strauss sindromas, eozinofilinė granuliomatozė su poliangitu, eozinofilai, vaskulitas

Santrauka

Churg-Strauss sindromas, kitaip vadinamas eozinofiline granuliomatoze su poliangitu, yra reta patologija, tačiau gali pažeisti bet kurią organų sistemą. Straipsnyje pateikiami pagrindiniai šio sindromo patologijos, diagnostikos ir gydymo aspektai.

Kaip cituoti
1.
Biekšienė K. Churg-Strauss sindromas [Prieiga per internetą]. PIA 2022 spal.;6(2):138-143.[žiūrėta 2024 kovo 4 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1015
Sekcija
Pulmonologija ir alergologija