Budezonido, glikopironio ir formoterolio derinio veiksmingumas gydant LOPL

  • Kęstutis Malakauskas
Reikšminiai žodžiai: budezonidas, glikopironis, formoterolis, lėtinė obstrukcinė plaučių liga, veiksmingumas, mirtingumas

Santrauka

Budezonidas / glikopironis / formoterolis (BUD / GLI / FORM) yra įkvepiamasis fiksuotų dozių gliukokortikoido, ilgai veikiančio muskarino receptorių blokatoriaus (IVMB) ir ilgai veikiančio β2 agonisto (IVBA) derinys, patvirtintas lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) palaikomajam gydymui. BUD / GLI / FORM sumažino vidutinio sunkumo ir sunkių LOPL paūmėjimų dažnį, pagerino plaučių funkciją labiau nei BUD / FORM ir (arba) GLI / FORM, taip pat pasireiškė dusulį lengvinamuoju ir su sveikata susijusiu gyvenimo kokybę gerinamuoju poveikiu. BUD / GLI / FORM sumažino mirtingumo dėl visų priežasčių riziką. BUD / GLI / FORM buvo gerai toleruojamas, o toleravimo profilis buvo panašus į atskirų šio derinio komponentų. BUD / GLI / FORM yra veiksmingas ir patogus LOPL palaikomojo gydymo pasirinkimas pacientams, kurių liga nepakankamai kontroliuojama naudojant įkvepiamojo gliukokortikoido / LABA arba LAMA / LABA derinį.

Kaip cituoti
1.
Malakauskas K. Budezonido, glikopironio ir formoterolio derinio veiksmingumas gydant LOPL [Prieiga per internetą]. PIA 2022 spal.;6(2):204-207.[žiūrėta 2024 kovo 4 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1023