PEMBREIZH daugiacentrio klinikinės praktikos tyrimo duomenys: pembrolizumabas – pirmos eilės nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio, esant PD-L1 ≥50 proc., gydymo standartas

  • Neringa Vagulienė
Reikšminiai žodžiai: nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, imunoterapija, pembrolizumabas, programuotos ląstelių žūties baltymas

Santrauka

Pembrolizumabas – tai pirmasis programuotos ląstelių žūties baltymo (PD-1) inhibitorius, patvirtintas pirmos eilės lokaliai išplitusio arba metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio (NSLPV) gydymui, kai navikiniame audinyje nustatoma aukšta programuotos ląstelių žūties baltymo ligando (PD-L1) raiška (≥50 proc.) ir nerandama epidermio augimo veiksnio receptoriaus (EGFR) mutacijos arba anaplastinės limfomos receptoriaus tirozino kinazės (ALK) geno translokacijos. Tyrimai parodė, kad gydymas pembrolizumabu, lyginant su chemoterapija, lemia reikšmingai didesnį bendrąjį atsaką į taikomą gydymą, ilgesnę gyvenimo trukmę be ligos progresavimo ir ilgesnę bendrojo išgyvenamumo trukmę bei yra gerai toleruojamas.

Biografiniai duomenys

Neringa Vagulienė

LSMU MA Pulmonologijos klinika

Kaip cituoti
1.
Vagulienė N. PEMBREIZH daugiacentrio klinikinės praktikos tyrimo duomenys: pembrolizumabas – pirmos eilės nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio, esant PD-L1 ≥50 proc., gydymo standartas [Prieiga per internetą]. PIA 2020 rugs.;4(2):164-167.[žiūrėta 2021 bal. 12 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/119