Biologinė terapija benralizumabu gydant sunkią eozinofilinę astmą. Privalumai ir kylantys klausimai

  • Virginija Kalinauskaitė-Žukauskė
Reikšminiai žodžiai: sunki eozinofilinė astma, biologinė terapija, benralizumabas, eozinofilų sunaikinimas

Santrauka

Biologinės terapijos sukūrimas yra proveržis eozinofilinės astmos gydyme. Slopinant interleukino-5 signalinį kelią, pvz., benralizumabu, veiksmingaimažinamas eozinofilinis uždegimas, retinami astmos paūmėjimai, pavyksta pasiekti geresnės astmos simptomų kontrolės, sumažinti geriamųjų gliukokortikoidų dozes arba juos visiškai nutraukti. Šis gydymas pasižymi ir geru saugumo profiliu. Tačiau kyla klausimų: ar sunaikinus eozinofilus ir pagerinus astmos kontrolę, nesumažinamas priešvirusinis eozinofilų poveikis? Ar neskatinama tumorogenezė? Atlikta nemažai tyrimų, kuriuose aktyviai diskutuojama šiais
klausimais. Sergant eozinofiline astma, eozinofilai yra kitokie nei sveikų asmenų, todėl, juos sunaikinus, nepakanka pagrįstumo apie galimą žalą žmogaus sveikatai.

Biografiniai duomenys

Virginija Kalinauskaitė-Žukauskė

LSMU MA Pulmonologijos klinika

Kaip cituoti
1.
Kalinauskaitė-Žukauskė V. Biologinė terapija benralizumabu gydant sunkią eozinofilinę astmą. Privalumai ir kylantys klausimai [Prieiga per internetą]. PIA 2020 rugs.;4(2):168-179.[žiūrėta 2021 bal. 12 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/120