Naujos gydymo galimybės smulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams

  • Jurgita Matulionė
Reikšminiai žodžiai: smulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, imunoterapija, programuotos ląstelių žūties baltymo ligandas 1

Santrauka

Imunoterapija imuninės sistemos kontrolės taško inhibitoriais – tai daug žadantis smulkiųjų ląstelių plaučių vėžio (SLPV) gydymometodas.Atezolizumabas▼ – tai pirmasis programuotos ląstelių žūties baltymo ligando 1 (PD-L1) inhibitorius, patvirtintas išplitusiu SLPV sergančių pacientų pirmos eilės gydymui derinyje su karboplatina ir etopozidu. Jo veiksmingumas patvirtintas III fazės IMpower133 klinikinio tyrimo duomenimis, kurie parodė, kad atezolizumabas derinyje su chemoterapija (karboplatina ir etopozidu) lėmė reikšmingai ilgesnį bendrąjį išgyvenamumą ir išgyvenamumą be ligos progresavimo, palyginus
vien su chemoterapiniu gydymu.

Biografiniai duomenys

Jurgita Matulionė

LSMU MA Pulmonologijos klinika

Kaip cituoti
1.
Matulionė J. Naujos gydymo galimybės smulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams [Prieiga per internetą]. PIA 2020 rugs.;4(2):187-192.[žiūrėta 2021 bal. 12 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/122