Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmos eilės gydymas nivolumabu ir ipilimumabu derinant su dvejais chemoterapijos kursais. Klinikinio tyrimo CheckMate 9LA ketverių metų stebėsenos duomenys

  • Skaidrius Miliauskas LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: nivolumabas, ipilimumabas, metastazavęs nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, dviguba imunoterapija

Santrauka

Nivolumabo ir ipilimumabo derinys su dviem chemoterapijos kursais yra pirmasis Europos Sąjungoje patvirtintas dviguba imunoterapija pagrįstas gydymo būdas, sergant išplitusiu nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu (NSLPV), kai nėra aktyvuojančių epidermio augimo veiksnio receptoriaus (EGFR) geno mutacijų arba anaplastinės limfomos kinazės (ALK) translokacijų. Šis gydymo būdas patvirtintas trečios fazės klinikinio tyrimo CheckMate 9LA duomenimis. Ketveri šio tyrimo stebėsenos metai parodė toliau gerėjančius veiksmingumo duomenis, skiriant nivolumabo ir ipilimumabo derinį su chemoterapija, lyginant su gydymu vien tik chemoterapija, nepriklausomai nuo naviko programuotos ląstelių žūties ligando (PD-L1) raiškos ar morfologijos. Taip pat pastebėta galima bendrojo išgyvenamumo nauda, skiriant nivolumabą su ipilimumabu ir chemoterapija, lyginant tik su chemoterapija, esant tiek acinariniam, tiek ir solidiniam naviko histologiniams potipiams. Nepastebėta naujų grėsmingų saugumo ar gydymo rizikos ženklų. Nivolumabas ir ipilimumabas kartu su dviem chemoterapijos ciklais yra veiksmingas pirmos eilės gydymas esant metastazavusiam NSLPV, ypač kai naviko PD-L1 raiška yra mažiau 1 proc. arba nustatomas plokščiųjų ląstelių NSLPV.

Kaip cituoti
1.
Miliauskas S. Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmos eilės gydymas nivolumabu ir ipilimumabu derinant su dvejais chemoterapijos kursais. Klinikinio tyrimo CheckMate 9LA ketverių metų stebėsenos duomenys [Prieiga per internetą]. PIA 2023 rugpj.;7(2):164-171.[žiūrėta 2024 birž. 18 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1238