Itin smulkių dalelių fiksuotos dozės beklometazono dipropionato ir formoterolio fumarato derinio veiksmingumas, toleravimas ir saugumas, gydant sergančiuosius astma. Penkių klinikinės praktikos tyrimų sudėtinė analizė

  • Kristina Biekšienė LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: astma, itin smulkios dalelės, beklometazono dipropionatas ir formoterolio fumaratas, klinikinės praktikos tyrimas

Santrauka

Šiame straipsnyje aprašoma bendra penkių klinikinės praktikos tyrimų analizė. Šių tyrimų tikslas – įvertinti itin smulkių dalelių fiksuotos dozės beklometazono dipropionato ir formoterolio fumarato (BDP / FF) derinio, skiriamo per suslėgto oro fiksuotų dozių inhaliatorių (angl. pressurized metered dose inhaler, pMDI) arba sausų miltelių inhaliatorių (angl. dry powder inhaler, DPI), veiksmingumą ir saugumą klinikinėje praktikoje, gydant sergančiuosius astma, kurių astma buvo nekontroliuojama skiriant ankstesnį gydymą. Tyrimai atlikti Austrijoje. Bendra penkių klinikinės praktikos tyrimų, kuriuose dalyvavo labai heterogeniškos pacientų grupės, analizė parodė, kad sergančiųjų astma gydymas itin smulkių dalelių fiksuotos dozės BDP / FF deriniu per pMDI arba DPI inhaliatorių yra veiksmingas ir saugus. Po 12 sav. gydymo reikšmingai pagėrėjo astmos kontrolė, kvėpavimo funkcija, astmos simptomai ir šie teigiami pokyčiai nepriklausė nuo rūkymo įpročių, fizinio aktyvumo arba prieš tyrimą taikyto gydymo. Taigi, itin smulkių dalelių BDP / FF derinys yra veiksmingas ir saugus gydyti pacientus kasdienėje klinikinėje praktikoje.

Kaip cituoti
1.
Biekšienė K. Itin smulkių dalelių fiksuotos dozės beklometazono dipropionato ir formoterolio fumarato derinio veiksmingumas, toleravimas ir saugumas, gydant sergančiuosius astma. Penkių klinikinės praktikos tyrimų sudėtinė analizė [Prieiga per internetą]. PIA 2023 rugpj.;7(2):174-179.[žiūrėta 2024 birž. 18 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1239