Adjuvantinė imunoterapija atezolizumabu po radikalaus chirurginio gydymo ir adjuvantinės chemoterapijos IB–IIIA stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams. IMpower010 klinikinio tyrimo duomenys

  • Jurgita Matulionė LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: atezolizumabas, nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, adjuvantinis gydymas, programuotos ląstelių žūties baltymo ligandas-1, PD-L1

Santrauka

Siekiant optimizuoti išgyvenamumo rezultatus po radikalios operacijos ankstyvos stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu (NSLPV) sergantiems pacientams, reikalingos naujos adjuvantinio gydymo strategijos. IMpower010 klinikinis tyrimas parodė, kad atezolizumabas, skiriamas po radikalios operacijos ir adjuvantinės chemoterapijos II–IIIA stadijos NSLPV sergantiems pacientams, prailgina išgyvenamumą be ligos progresavimo, palyginus su geriausiu palaikomuoju gydymu. Žymesnė nauda pastebėta pacientų, kurių navikiniame audinyje programuotos ląstelių žūties baltymo ligando-1 (PD L1) raiška ≥ 1 proc., pogrupyje. Nenustatyta naujų saugos signalų. Atezolizumabo skyrimas po adjuvantinės chemoterapijos ir radikalios operacijos yra daug žadantis gydymo būdas ankstyvos stadijos NSLPV sergantiems pacientams.

Kaip cituoti
1.
Matulionė J. Adjuvantinė imunoterapija atezolizumabu po radikalaus chirurginio gydymo ir adjuvantinės chemoterapijos IB–IIIA stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams. IMpower010 klinikinio tyrimo duomenys [Prieiga per internetą]. PIA 2023 rugpj.;7(2):189-195.[žiūrėta 2024 birž. 18 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1243