Įspūdžiai iš kasmetinio Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademijos kongreso Hamburge

  • Justina Šematonytė LSMU MA Imunologijos ir alergologijos klinika
Kaip cituoti
1.
Šematonytė J. Įspūdžiai iš kasmetinio Europos alergologų ir klinikinių imunologų akademijos kongreso Hamburge [Prieiga per internetą]. PIA 2023 rugs.;7(2):108.[žiūrėta 2024 geg. 20 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1268