Idiopatinės plaučių fibrozės ir progresuojančios plaučių fibrozės diagnostikos ir gydymo rekomendacijos 2024 m

  • Kęstutis Malakauskas (redaktorius) LSMU MA Pulmonologijos klinika
  • Kristina Biekšienė LSMU MA Pulmonologijos klinika
  • Jurgita Zaveckienė LSMU MA Radiologijos klinika
  • Lina Poškienė LSMU MA Patologijos klinika
  • Laima Dobrovolskienė LSMU MA Radiologijos klinika
  • Valdas Šarauskas LSMU MA Patologijos klinika
  • Marius Žemaitis LSMU MA Pulmonologijos klinika
  • Skaidrius Miliauskas LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: idiopatinė plaučių fibrozė, progresuojanti plaučių fibrozė, diagnostika, gydymas

Santrauka

Straipsnyje pateikiamos idiopatinės plaučių fibrozės (IPF) ir progresuojančios plaučių fibrozės (PPF), sergant fibrozuojančia intersticine plaučių liga (IPL), išskyrus IPF, diagnostikos ir gydymo rekomendacijos. Šiose rekomendacijose pateikiami radiologiniai ir histopatologiniai IPF ir PPF diagnostikos kriterijai, taip pat dabartinio gydymo galimybės.

Kaip cituoti
1.
Malakauskas (redaktorius) K, Biekšienė K, Zaveckienė J, Poškienė L, Dobrovolskienė L, Šarauskas V, Žemaitis M, Miliauskas S. Idiopatinės plaučių fibrozės ir progresuojančios plaučių fibrozės diagnostikos ir gydymo rekomendacijos 2024 m [Prieiga per internetą]. PIA 2024 geg.;8(1):10-25.[žiūrėta 2024 birž. 18 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1419
Sekcija
Pulmonologija ir alergologija