Aplinkos veiksnių įtaka astmai bei kitoms alerginėms ligoms pasireikšti

  • Laimutė Vaidelienė
  • Lukas Vaidelys
Reikšminiai žodžiai: astmos epigenetika, astmos genetika, alergijos patogenezė, aplinkos įtaka genų reguliacijai, DNR metilinimas, histonų modifikacijos

Santrauka

Alerginės ligos – tai vienos labiausiai plintančių vaikų ligų Vakarų šalyse. Visiems gerai žinomi alergiją skatinamieji rizikos veiksniai (įvairūs alergenai, ksenobiotikai) bei veiksniai (mikrobai, dieta), kurie apsaugo nuo alergijos. Aplinkos tarša ir rūkymas tai pat turi įtakos minėtų veiksnių poveikiams ir kartu jie lemia genų ekspresijos pokyčiusmūsų organizme. Aplinkos ir genų sąveiką nagrinėja epigenetikosmokslas. Remiantis naujausiais genomo bei epigenomo tyrimais, straipsnyje apžvelgiami svarbiausi duomenys apie epigenetinių modifikacijų įtaką alerginiam uždegimui ir astmos pasireiškimui. Siekiama įrodyti, kokią didžiulę įtaką epigenetiniai pokyčiai gali turėti klinikiniams alergijos pasireiškimams ir kokia tai galėtų būti gera ateities diagnostikos priemonė. Pateikiami įrodymai dėl netolimos ateities epigenetikos analizės galimybių, vertinant imunoterapijos sėkmę bei astmos gydymo veiksmingumą. Naujos technologijos taip pat atveria galimybes inovatyviems gydymo metodams, pvz., epigenetiniam redagavimui.

Biografiniai duomenys

Laimutė Vaidelienė

LSMU MA Vaikų ligų klinika

Lukas Vaidelys

LSMU MA Medicinos fakultetas

Kaip cituoti
1.
Vaidelienė L, Vaidelys L. Aplinkos veiksnių įtaka astmai bei kitoms alerginėms ligoms pasireikšti [Prieiga per internetą]. PIA 2019 geg.;3(1):26-32.[žiūrėta 2024 liep. 19 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/142
Sekcija
Pulmonologija ir alergologija