ASTMA: NAUJAS POŽIŪRIS Į BRONCHŲ EPITELĮ

  • Andrius Januškevičius LSMU MA Pulmonologijos klinika Pulmonologijos laboratorija
  • Eglė Vasylė LSMU MA Pulmonologijos klinika Pulmonologijos laboratorija
  • Kęstutis Malakauskas LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: epitelis, astma, struktūrinės ląstelės, barjerinė disfunkcija, kvėpavimo takų remodeliacija

Santrauka

Bronchų epitelis yra kritinė gynybos linija prieš aplinkos veiksnius bei veikia ne tik kaip barjeras, bet ir kaip sudėtinga, dinamiška sistema, sudaryta iš įvairių ląstelių tipų, tokių kaip virpamosios ląstelės, taurinės ląstelės ar bazinės ląstelės. Dar daugiau, pažanga pavienių ląstelių RNR sekoskaitoje dar labiau atskleidė šio audinio sudėtingumą, nustatant papildomus ląstelių tipus, tokius kaip jonocitai, deuterosomos, neuroendokrininės, kuokštinės, klubinės ląstelės ir gleives išskiriančios virpamosios ląstelės. Šios ląstelės, veikdamos kartu, siekia išlaikyti kvėpavimo takų homeostazę per įvairius mechanizmus, įskaitant mukociliarinį klirensą, gleivių gamybą, kvėpavimo takų pažaidų gydymą ir imuninį valdymą. Epitelio barjero sutrikimai gali prisidėti prie kvėpavimo takų ligų, tokių kaip astma, vystymosi, pabrėžiant šių sudėtingų ląstelinių santykių supratimo svarbą kuriant tikslinį pacientų gydymą. Epitelio sluoksnio kompleksiškumasir įvairialypumas yra itin svarbus kvėpavimo takų homeostazei bei astmos patofiziologijai, kur epitelio remodeliacija ir jo barjero disfunkcija yra viena iš pagrindinių sudedamųjų dalių. Taip pat, naujų ląstelių, pasižyminčių tiek virpamųjų, tiek taurinių ląstelių funkcijomis, identifikavimas astmos metu suteikia naujų įžvalgų apie ligos patogenezę ir galimus terapinius taikinius. Epitelio barjero vientisumas, kuris yra išlaikomas glaudžiųjų ir adhezinių jungčių dėka, yra būtinas, norint apsaugoti vidinius audinius nuo neigiamų išorinės aplinkos veiksnių. Tačiau, sergant astma, šis barjeras yra pažeidžiamas, todėl padidėja įkvepiamų patogenų pralaidumas, vystosi kvėpavimo takų hiperreaktyvumas, uždegimas ir kvėpavimo takų remodeliacija. Nepaisant mokslinių tyrimų astmos tematika pažangos, naujų astmos patogenezės koncepcijų poreikis išlieka, ypač norint paaiškinti 2 tipo uždegimo paradigmos trūkumus, apibrėžiant ryšio tarp kvėpavimo takų uždegimo ir remodeliacijos sąsajas. Supratimas apie molekulinius mechanizmus, lemiančius epitelio barjero disfunkciją, galėtų sudaryti sąlygas naujiems astmos gydymo būdams, skirtiems stiprinti barjero vientisumą ir galiausiai pagerinti pacientų gydymo rezultatus.

Kaip cituoti
1.
Januškevičius A, Vasylė E, Malakauskas K. ASTMA: NAUJAS POŽIŪRIS Į BRONCHŲ EPITELĮ [Prieiga per internetą]. PIA 2024 geg.;8(1):52-58.[žiūrėta 2024 birž. 18 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1425
Sekcija
Moksliniai darbai ir apžvalgos