Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio gydymas pembrolizumabu ir chemoterapija. Klinikinės praktikos tyrimo duomenys

  • Neringa Vagulienė LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, chemoterapija ir imunoterapija, programuotos ląstelių žūties baltymo ligandas, klinikinės praktikos duomenys, pembrolizumabas

Santrauka

Pembrolizumabas yra programuotos ląstelės žūties baltymo 1 (angl. programmed cell death protein-1, PD-1) inhibitorius, patvirtintas metastazavusiam nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiui (NSLPV) gydyti kartu su chemoterapija, nepriklausomai nuo programuotos ląstelių žūties baltymo ligando 1 (angl. programmed cell death protein ligand-1, PD-L1) raiškos navikiniame audinyje. Klinikinės praktikos duomenimis, imunoterapija ir chemoterapija yra veiksminga neatsižvelgiant į PD-L1 raišką ir NSLPV histologinį tipą

Kaip cituoti
1.
Vagulienė N. Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio gydymas pembrolizumabu ir chemoterapija. Klinikinės praktikos tyrimo duomenys [Prieiga per internetą]. PIA 2024 geg.;8(1):88-92.[žiūrėta 2024 birž. 18 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1430