Idiopatinės plaučių fibrozės diagnostikos ir gydymo rekomendacijos 2019

  • Kęstutis Malakauskas LSMU MA Pulmonologijos klinika
  • Kristina Biekšienė LSMU MA Pulmonologijos klinika
  • Laima Dobrovolskienė LSMU MA Radiologijos klinika
  • Skaidrius Miliauskas LSMU MA Pulmonologijos klinika
  • Lina Poškienė LSMU MA Patologijos klinika
  • Valdas Šarauskas LSMU MA Patologijos klinika
  • Jurgita Zaveckienė LSMU MA Radiologijos klinika
  • Marius Žemaitis LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: idiopatinė plaučių fibrozė, diagnostika, gydymas

Santrauka

Tai papildytos idiopatinės plaučių fibrozės (IPF) diagnostikos ir gydymo rekomendacijos. Šiose rekomendacijose pateikiami nauji radiologiniai ir histopatologiniai IPF diagnostikos kriterijai, taip pat kai kurie nauji gydymo aspektai. Reikšminiai žodžiai: idiopatinė plaučių fibrozė, diagnostika, gydymas.

Kaip cituoti
1.
Malakauskas K, Biekšienė K, Dobrovolskienė L, Miliauskas S, Poškienė L, Šarauskas V, Zaveckienė J, Žemaitis M. Idiopatinės plaučių fibrozės diagnostikos ir gydymo rekomendacijos 2019 [Prieiga per internetą]. PIA 2024 geg.;3(1):9-19.[žiūrėta 2024 liep. 19 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1432