Omalizumabo veiksmingumas gydant sunkią alerginę astmą

  • Laima Kondratavičienė
Reikšminiai žodžiai: sunki alerginė astma, omalizumabas, IgE, eozinofilai

Santrauka

Omalizumabas – tai monokloninis antikūnas prieš imunoglobuliną E (IgE) bei pirmasis biologinis pridėtinis vaistas sunkiai alerginei astmai gydyti. Klinikiniai tyrimai rodo, kad omalizumabo vartojimas žymiai sumažina sunkios alerginės astmos paūmėjimų dažnį bei pagerina gyvenimo kokybę.

Biografiniai duomenys

Laima Kondratavičienė

LSMU MA Pulmonologijos klinika

Kaip cituoti
1.
Kondratavičienė L. Omalizumabo veiksmingumas gydant sunkią alerginę astmą [Prieiga per internetą]. PIA 2020 rugs.;3(1):88-92.[žiūrėta 2024 liep. 19 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/152