Trigubos terapijos nauda gydant sergančiuosius lėtine obstrukcine plaučių liga su nuolatiniais simptomais ir pasikartojančiais paūmėjimais

  • Virginija Kalinauskaitė-Žukauskė
Reikšminiai žodžiai: LOPL, paūmėjimai, gydymas, triguba terapija

Santrauka

Lėtinei obstrukcinei plaučių ligai (LOPL) būdingi nuolatiniai respiraciniai simptomai bei išliekanti bronchų obstrukcija, kuri atsiranda dėl žalingo poveikio įkvėpus kenksmingų medžiagų arba dujų. Pagrindiniai LOPL gydymo tikslai – palengvinti ligos sukeliamus simptomus ir sumažinti paūmėjimų riziką. Pacientai, kuriems anamnezėje buvo LOPL paūmėjimų, turi didesnę jų pasikartojimų riziką, prastesnę gyvenimo kokybę, greičiau blogėja plaučių funkcija, stebimas didesnis mirštamumas. Trijų didelės imties klinikinių tyrimų TRILOGY, TRINITY ir TRIBUTE metu patvirtintas trigubos terapijos (IVMA+IVBA+iGKS) pranašumas gydant pacientus, pagal GOLD iniciatyvą atitinkančius D grupę (lyginta su IVMA, iGKS/IVBA, iGKS/IVMA ir IVMA/IVBA). Papildomos TRILOGY ir TRINITY tyrimų post hoc analizės metu įrodyta ir trigubos terapijos nauda daliai B grupės pagalGOLD iniciatyvą LOPL sergančiųjų. Galimybė visas trigubos terapijos veikliąsias medžiagas skirti viename inhalitoriuje – tai nauja gydymo pasirinkimo galimybė, sergantiems vidutinio sunkumo ir sunkia LOPL asmenims, patiriantiems pastovius simptomus bei pasikartojančius paūmėjimus, užtikrinant veiksmingą, saugų ir patogų ligos gydymą.

Biografiniai duomenys

Virginija Kalinauskaitė-Žukauskė

LSMU MA Pulmonologijos klinika

Kaip cituoti
1.
Kalinauskaitė-Žukauskė V. Trigubos terapijos nauda gydant sergančiuosius lėtine obstrukcine plaučių liga su nuolatiniais simptomais ir pasikartojančiais paūmėjimais [Prieiga per internetą]. PIA 2020 rugs.;3(1):94-101.[žiūrėta 2024 liep. 19 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/153