Sudarytos naujos plaučių embolijos gydymo ir profilaktikos rekomandacijos

  • Rūta Nutautienė
Kaip cituoti
1.
Nutautienė R. Sudarytos naujos plaučių embolijos gydymo ir profilaktikos rekomandacijos [Prieiga per internetą]. PIA 2013 geg.;12(1):2-4.[žiūrėta 2024 kovo 4 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/372