Plaučių vėžio spindulinio gydymo galimybės ir perspektyva

  • Laimonas Jaruševičius
  • Elona Juozaitytė
Reikšminiai žodžiai: plaučių vėžio spindulinis gydymas, IMRT, IGRT, SBRT

Santrauka

Efektyvus ir sėkmingas lokalus plaučių vėžio spindulinis gydymas gali turėti įtakos ligonių gyvenimo trukmei. Taikant šiuolaikines spindulinio gydymo technologijas pavyksta optimizuoti jonizuojančiosios spinduliuotės dozę navikui tausojant aplinkinius audinius. Standartinis spindulinis gydymas turi trūkumų: apšvitinamas didesnis sveikų audinių tūris, o tai gali sukelti spindulines komplikacijas, galimybė saugiai didinti jonizuojančiosios spinduliuotės dozę yra ribota, taigi sunkiau vykdyti lokalią naviko kontrolę. Tiksliau vizualizuojant naviką spindulinio gydymo metu, galima siekti mažesnės sveikų audinių apšvitos bei didesnio jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio navikui. Taikant didelių dozių spindulinį gydymą labai svarbu įvertinti ir kompensuoti pacientų pozicionavimo paklaidas, kvėpavimo judesių sąlygotą organų judėjimą. Naujos spindulinio gydymo technologijos atveria galimybes labai tiksliai apšvitinti naviką. Šioje apžvalgoje norima trumpai supažindinti su šiuolaikinio spindulinio gydymo galimybėmis ir patirtimi gydant plaučių vėžį.

Biografiniai duomenys

Laimonas Jaruševičius

LSMU MA Onkologijos institutas

Elona Juozaitytė

LSMU MA Onkologijos institutas

Kaip cituoti
1.
Jaruševičius L, Juozaitytė E. Plaučių vėžio spindulinio gydymo galimybės ir perspektyva [Prieiga per internetą]. PIA 2013 geg.;12(1):8-10.[žiūrėta 2024 bal. 13 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/374