Smulkiųjų kvėpavimo takų pokyčių svarba nustatant astmos fenotipus

  • Edita Gasiūnienė
Reikšminiai žodžiai: astma, smulkieji kvėpavimo takai, fenotipai, uždegimas

Santrauka

Smulkiųjų kvėpavimo takų pokyčių svarba astmos patogenezėje plačiai nagrinėjama ir aptariama jau keletą dešimtmečių. Pateiktoje apžvalgoje aptariami turimi duomenys apie smulkiųjų kvėpavimo takų vaidmenį sunkios astmos atveju, dėmesį sutelkiant į astmos fenotipus, būdingus vyresnio amžiaus bei rūkantiems asmenims, kurių atsakas į gydymą esti blogas.

Biografiniai duomenys

Edita Gasiūnienė

LSMU MA Pulmonologijos ir imunologijos klinika

Kaip cituoti
1.
Gasiūnienė E. Smulkiųjų kvėpavimo takų pokyčių svarba nustatant astmos fenotipus [Prieiga per internetą]. PIA 2013 geg.;12(1):42-44.[žiūrėta 2024 kovo 4 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/381