Deguonies terapija per didelės tėkmės nosines kaniules esant COVID–19 sukeltam plaučių pažeidimui. Klinikinis atvejis

  • Ieva Dimienė LSMU MA Pulmonologijos klinika
  • Greta Musteikienė LSMU MA Pulmonologijos klinika
  • Vilma Hofertienė LSMU MA Radiologijos klinika
  • Neringa Vagulienė LSMU MA Pulmonologijos klinika
  • Skaidrius Miliauskas LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: DTNK, COVID–19, kvėpavimo nepakankamumas

Santrauka

COVID–19 daliai sergančiųjų gali sukelti plaučių pažeidimą ir jo sąlygotą kvėpavimo nepakankamumą. Kai tikslinių oksigenacijos rodiklių nepavyksta užtikrinti įprastomis deguonies tiekimo priemonėmis, oksigenoterapija per didelės tėkmės nosines kaniules (DTNK) gali atitolinti, netgi padėti išvengti intubacijos ir dirbtinės plaučių ventiliacijos. Šiame straipsnyje pristatome pacientę, kuriai COVID–19 eigoje išsivystė kvėpavimo nepakankamumas, kuris buvo sėkmingai gydytas DTNK.

Kaip cituoti
1.
Dimienė I, Musteikienė G, Hofertienė V, Vagulienė N, Miliauskas S. Deguonies terapija per didelės tėkmės nosines kaniules esant COVID–19 sukeltam plaučių pažeidimui. Klinikinis atvejis [Prieiga per internetą]. PIA 2021 birž.;5(1):28–30.[žiūrėta 2021 spal. 25 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/707
Sekcija
Pulmonologija ir alergologija