Pacientų, sergančių nedidelės rizikos plaučių embolija, dešiniojo skilvelio dydžio ir funkcijos pokyčių bei biožymenų vertinimas

  • Akvilina Žiūkaitė LSMU MA Pulmonologijos klinika
  • Diana Barkauskienė LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: plaučių embolija, dešiniojo skilvelio funkcijos pokyčiai, echokardiografija, troponinas I, NT-proBNP

Santrauka

Tyrimo tikslas. Ištirti dešiniojo skilvelio (DS) echokardiografinių dydžio ir funkcijos pokyčių bei laboratorinių biožymenų reikšmę pacientams, kuriems nustatyta nedidelės rizikos plaučių embolija (PE). Tyrimo metodika. Atlikta re­trospektyvioji pacientų, kuriems buvo nustatyta nedidelės rizikos ūminė PE ir kurie buvo gydyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau – Kauno klinikų) Pulmonologijos skyriuje nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., duomenų analizė. Vertinti echokardiografiniai DS disfunkcijos ir išsiplėtimo požymiai bei laboratoriniai biožymenys (troponinas I (TnI) ir N-terminalinis smegenų natriuretinis peptidas (NT-pro BNP)). PE sergančiųjų mirčių dažnis vertintas po 30, 90 dienų ir po 12 mėn. Tyrimo rezultatai. Į tyrimą įtraukti 157 sergantieji PE (69 vyrai (56,1 proc.) ir 88 moterys (43,9 proc.), kurių amžiaus vidurkis – 68,7 metų. Moterų mirčių skaičius per 30 dienų buvo statistiškai reikšmingai mažesnis nei vyrų (p<0,05), tačiau po 90 dienų ir 12 mėn. reikšmingo skirtumo tarp lyčių nenustatyta. Echokardiografiniai DS disfunkcijos ir išsiplėtimo požymiai nustatyti 89 pacientams, TnI padidėjimas – 50, NT-proBNP – 20, atitinkamai – 69,0 proc., 62,5 proc. ir 90,9 proc. iš tų pacientų, kuriems šie tyrimai buvo atlikti. Mirties atvejų skaičius per 30 dienų nuo PE nustatymo – 15 (9,6 proc.), 90 dienų – 23 (14,6 proc.), 12 mėn. – 32 (20,4 proc.). Statistiškai patikimai nustatyta didesnė mirties rizika po 30, 90 dienų ir 12 mėn., esant triburio vožtuvo žiedo (TVŽ) sistolinio greičio sumažėjimui, DS išsiplėtimui ir triburio vožtuvo žiedo judesio amplitudės (TVŽJA) sumažėjimui, taip pat po 90 dienų ir 12 mėn. –regurgitacijos per triburį vožtuvą (TV) greičio padidėjimui (p<0,05). Laboratorinių biožymenų padidėjimo ryšio su didesniu mirčių dažniu įrodyti nepavyko (p>0,05). Tam įtakos gali turėti per mažas pacientų skaičius, kuriems buvo atlikti šie tyrimai. Išvados. Vertinant PE mirties riziką, echokardiografiniai DS dydžio bei funkcijos pokyčiai padeda prognozuoti ankstyvos ir vėlyvos mirties riziką.

Kaip cituoti
1.
Žiūkaitė A, Barkauskienė D. Pacientų, sergančių nedidelės rizikos plaučių embolija, dešiniojo skilvelio dydžio ir funkcijos pokyčių bei biožymenų vertinimas [Prieiga per internetą]. PIA 2021 birž.;5(1):68–72.[žiūrėta 2021 spal. 25 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/712
Sekcija
Moksliniai darbai ir apžvalgos