Akies paviršiaus būklės vertinimas sergantiesiems obstrukcine miego apnėja

  • Laura Kapitanovaitė LSMU MA Akių ligų klinika
  • Marius Žemaitis LSMU MA Pulmonologijos klinika
  • Skaidrius Miliauskas LSMU MA Pulmonologijos klinika
  • Reda Žemaitienė LSMU MA Akių ligų klinika
Reikšminiai žodžiai: obstrukcinė miego apnėja, sausų akių sindromas

Santrauka

Įvadas. Obstrukcinės miego apnėjos (OMA) sukeltas protarpinis deguonies stygius organizme sukelia sisteminį uždegiminį atsaką, kuris sukelia uždegiminę būklę ir akies paviršiuje. Uždegiminis procesas akies paviršiuje sąlygoja sausų akių sindromo (SAS) atsiradimą, kuris pacientams pasireiškia akių diskomforto simptomais. Tyrimo tikslas. Įvertinti akies paviršiaus būklę pacientams, sergantiems OMA. Tyrimo metodai. Į tyrimą įtraukti 43 pacientai, kuriems polisomnografijos tyrimo metu buvo nustatyta OMA, ir 10 kontrolinės grupės tiriamųjų. Klinikiniai ir polisomnografijos tyrimo duomenys surinkti iš ligos istorijų: amžius, lytis, kūno masės indeksas (KMI), apnėjų–hipopnėjų indeksas (AHI), vidutinis arterinio kraujo įsotinimas de­guonimi miego metu. Stacionare tiriamieji pildė Akių paviršiaus ligų klausimyną (OSDI) ir jiems buvo atliktas Širmerio mėginys. Rezultatai. Remiantis AHI reikšmėmis, 20,9 proc. tiriamųjų nustatyta lengva OMA, 32,6 proc. – vidutinio sunkumo, 46,5 proc. – sunki OMA. Sergančiųjų OMA ašarų sekrecijos mediana buvo 7,5 (2–35) mm, o kontrolinės grupės tiriamųjų – 15,5 (3–25) mm (p=0,019). Kontrolinės grupės tiriamųjų OSDI balų mediana buvo 17,7 (2,1–60), o sergančiųjų OMA – 38,8 (2,1–87,5) (p=0,086). Rastas atvirkštinis ryšys tarp tiriamosios grupės Širmerio mėginio rezultatų ir OSDI balų (r=–0,49, p=0,001), tarp tiriamųjų ašarų sekrecijos ir AHI (r=–0,33, p=0,02) bei tiesioginis ryšys tarp OSDI balų rezultatų ir AHI (r=0,29, p=0,03). Išvados. Pacientams, sergantiems OMA, nustatyta mažesnė ašarų sekrecija ir tendencija, kad sergantieji OMA turėjo daugiau SAS būdingų simptomų nei nesergantys. Didesnis AHI koreliavo su mažesne ašarų sekrecija ir daugiau išreikštais SAS simptomais.

Kaip cituoti
1.
Kapitanovaitė L, Žemaitis M, Miliauskas S, Žemaitienė R. Akies paviršiaus būklės vertinimas sergantiesiems obstrukcine miego apnėja [Prieiga per internetą]. PIA 2021 birž.;5(1):73–77.[žiūrėta 2021 spal. 25 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/713
Sekcija
Moksliniai darbai ir apžvalgos