Smulkiųjų ląstelių plaučių vėžio imunoterapija

  • Skaidrius Miliauskas LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: smulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, imunoterapija, atezolizumabas, durvalumabas

Santrauka

Per pastaruosius dešimtmečius atlikta daug tyrimų, ieškant naujų diagnostikos ir ypač gydymo galimybių, tačiau smulkiųjų ląstelių plaučių vėžio (SLPV) prognozė išlieka bloga. SLPV – tai labai imunogeniškas navikas su aukštu somatinių mutacijų skaičiumi, potencialiai išskiriamų dideliu neoantigenų kiekiu, nuslopintu imuniniu atsaku, paraneoplastiniais sutriki­mais. Imunoterapija, skiriant imuninės sistemos kontrolės taško inhibitorius, daug žadantis SLPV gydymo metodas. Šiuo metu patvirtinta, kad papildomas imuninės sistemos kontrolės taškų inhibitorių skyrimas (skiriant antikūnus prieš programuotos ląstelių žūties baltymo ligandą 1 (PD-L1) atezolizumabą arba durvalumabą) kartu su pirmos eilės chemoterapija platinos pagrindu reikšmingai prailgina bendrąjį išgyvenamumą bei išgyvenamumą be ligos progreso, neblogėjant saugumo profiliui.

Kaip cituoti
1.
Miliauskas S. Smulkiųjų ląstelių plaučių vėžio imunoterapija [Prieiga per internetą]. PIA 2021 birž.;5(1):86–92.[žiūrėta 2021 spal. 25 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/714