Flutikazono furoato/umeklidino/vilanterolo įtaka sergančiųjų lėtine obstrukcine plaučių liga mirštamumui

  • Kęstutis Malakauskas LSMU MA Pulmonologijos klinika

Santrauka

Sergančiųjų lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL) trejų metų mirštamumas siekia iki 37 proc., kuris yra 2–6 kartus didesnis nei bendrosios populiacijos. IMPACT tyrimas įrodė, kad pacientams, sergantiems LOPL, gydymas trijų vaistų deriniu flutikazono furoatu / umeklidinu / vilanterolu (FF/UMEC/VI) vieną kartą per parą sumažino mirštamumą nuo visų priežasčių, palyginus su UMEC / VI. Duomenys gauti atlikus papildomą duomenų analizę, apimančią 99,6 proc. visų tiriamųjų (n = 10 355). Viso dokumentuotos 98 mirtys (2,36 proc.) FF / UMEC / VI grupėje, 109 (2,64 proc.) FF / VI grupėje ir 66 (3,19 proc.) UMEC / VI grupėje. FF / UMEC / VI grupėje mirties rizikos santykis buvo 0,72 (95 proc. pasikliautinasis intervalas 0,53–0,99; p = 0,042), palyginus su UMEC / VI grupe ir 0,89 (95 proc. pasikliautinasis intervalas 0,67–1,16; p = 0,387), palyginus su FF / VI grupe. Taigi, sergančiųjų simptomine LOPL su ligos paūmėjimais anamnezėje gydymas FF / UMEC / VI sumažina mirštamumo riziką nuo visų priežasčių.

Kaip cituoti
1.
Malakauskas K. Flutikazono furoato/umeklidino/vilanterolo įtaka sergančiųjų lėtine obstrukcine plaučių liga mirštamumui [Prieiga per internetą]. PIA 2021 rugs.;5(2):159–162.[žiūrėta 2021 lapkr. 28 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/764