Nintedanibo tyrimų rezultatai įrodė veiksmingumą gydant plataus spektro fibrozuojančias intersticines plaučių ligas

  • Virginija Kalinauskaitė-Žukauskė LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: nintedanibas, su sistemine skleroze susijusi intersticinė plaučių liga, fibrozuojančios intersticinės plaučių ligos, FVC

Santrauka

Nintedanibas – tai tirozino kinazės inhibitorius, skiriamas idiopatinei plaučių fibrozei gydyti. Jo veiksmingumas įrodytas klinikiniuose tyrimuose. Vis tik fibrozuojančių intersticinių plaučių ligų yra ir daugiau, tačiau gydymo galimybės ribotos. Kadangi tiek idiopatinės plaučių fibrozės, tiek kitų fibrozuojančių intersticinių plaučių ligų patofiziologiniai procesai turi panašumų, atlikti ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai parodė, kad nintedanibas gali būti veiksmingas plačiam fibrozuojančių intersticinių plaučių ligų spektrui.

Kaip cituoti
1.
Kalinauskaitė-Žukauskė V. Nintedanibo tyrimų rezultatai įrodė veiksmingumą gydant plataus spektro fibrozuojančias intersticines plaučių ligas [Prieiga per internetą]. PIA 2021 rugs.;5(2):170–175.[žiūrėta 2021 lapkr. 28 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/766