Sergančiųjų nekontroliuojama astma gydymas itin smulkių dalelių trijų vaistų deriniu viename inhaliatoriuje: TRIMARAN ir TRIGGER tyrimai

  • Kristina Biekšienė LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: astma, itin smulkios dalelės, triguba terapija, ilgo veikimo muskarino antagonistai

Santrauka

Iki šiol nebuvo atlikta tyrimų, vertinusių trijų vaistų derinio viename inhaliatoriuje veiksmingumą gydant sergančiuosius astma. Šiame straipsnyje pristatomi du nauji klinikiniai tyrimai, kurie pirmą kartą įvertino itin smulkių dalelių beklometazono dipropionato (BDP), formaterolio fumarato (FF) ir glikopironio (G) derinio viename inhaliatoriuje veiksmingumą, lyginant su BDP ir FF deriniu, gydant sergančiuosius nekontroliuojama astma. Tyrimų rezultatai parodė, kad sergantiesiems nekontroliuojama astma ir gydomiems įkvepiamaisiais gliukokortikoidais bei ilgo veikimo β2 agonistais, pridėjus ilgo veikimo muskarino antagonistą, pagėrėja plaučių funkcija bei sumažėjo paūmėjimų dažnis.

Kaip cituoti
1.
Biekšienė K. Sergančiųjų nekontroliuojama astma gydymas itin smulkių dalelių trijų vaistų deriniu viename inhaliatoriuje: TRIMARAN ir TRIGGER tyrimai [Prieiga per internetą]. PIA 2021 rugs.;5(2):176–182.[žiūrėta 2021 lapkr. 28 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/767