Pradedamas vykdyti GlaxoSmithKline tarptautinės remiamų tyrimų programos finansuojamas projektas „Eozinofilų potipių nekoduojančiųjų RNR analizė sergant astma“

  • Andrius Januškevičius LSMU MA Pulmonologijos klinikos Pulmonologijos laboratorija

Santrauka

   

Kaip cituoti
1.
Januškevičius A. Pradedamas vykdyti GlaxoSmithKline tarptautinės remiamų tyrimų programos finansuojamas projektas „Eozinofilų potipių nekoduojančiųjų RNR analizė sergant astma“ [Prieiga per internetą]. PIA 2021 rugs.;5(2):106.[žiūrėta 2021 lapkr. 28 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/783