Metastazavusio plokščialąstelinio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmaeilis gydymas pembrolizumabu su karboplatina ir paklitakseliu arba nab-paklitakseliu

  • Skaidrius Miliauskas LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: pembrolizumabas, nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, imunoterapija

Santrauka

Pembrolizumabas – tai pirmasis programuotos ląstelių žūties baltymo (PD-1) inhibitorius, patvirtintas kaip monoterapija pirmos eilės lokaliai išplitusiam arba metastazavusiam nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiui gydyti, kai navikiniame audinyje nustatoma didelė programuotos ląstelių žūties baltymo ligando (PD-L1) raiška (≥ 50 proc.) ir nerandama epidermio augimo veiksnio receptoriaus (EGFR) mutacijos arba anaplastinės limfomos receptoriaus tirozino kinazės (ALK) geno translokacijos. Šiuo metu patvirtinta, kad gydymas pembrolizumabu kartu su chemoterapija pemetreksedu ir platinos vaistiniais preparatais sąlygoja reikšmingai ilgesnį bendrąjį išgyvenamumą, geresnį išgyvenamumą be ligos progresavimo, nepriklausomai nuo PD-L1 raiškos, palyginus tik su chemoterapija, esant metastazavusiam neplokščialąsteliniam nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiui. Tai pat patvirtinta, kad gydymas pembrolizumabu ir chemoterapija karboplatina su paklitakseliu arba nab-paklitakseliu sąlygoja reikšmingai ilgesnį bendrąjį išgyvenamumą, geresnį išgyvenamumą be ligos progresavimo, nepriklausomai nuo PDL1 raiškos, palyginus tik su chemoterapija, esant metastazavusiam plokščialąsteliniam nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiui. Abi gydymo schemos yra saugios ir gerai toleruojamos. Tai šiuolaikinis metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmos eilės gydymo standartas.

Kaip cituoti
1.
Miliauskas S. Metastazavusio plokščialąstelinio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmaeilis gydymas pembrolizumabu su karboplatina ir paklitakseliu arba nab-paklitakseliu [Prieiga per internetą]. PIA 2022 geg.;6(1):77-85.[žiūrėta 2023 rugs. 24 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/970