Beklometazono dipropionato ir formoterolio derinys per NEXThaler: pasitenkinimas skiriamu gydymu, poveikis gydymo režimo laikymuisi, astmos kontrolei ir gyvenimo kokybei

  • Virginija Kalinauskaitė-Žukauskė LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: NEXThaler, pasitenkinimas, veiksmingumas, personalizuota medicina

Santrauka

Atliktas 6 mėn. trukmės prospektyvusis, daugiacentris, atviras, stebėsenos tyrimas, kuriame dalyvavo 661 astma sergantis pacientas su nepasiekta gera astmos kontrole vartojant mažas įkvepiamųjų gliukokortikoidų dozes ir kuriam gydytojo sprendimu buvo keistas gydymas į beklometazono ir formoterolio derinį, įkvepiamą per itin smulkias daleles generuojantį NEXThaler inhaliatorių. Vertintas pacientų pasitenkinimas inhaliatoriumi, gydymo režimo laikymasis, astmos kontrolės, plaučių funkcijos ir gyvenimo kokybės pokytis. Nustatyta, kad 96,3 proc. pacientų buvo ne mažiau kaip „patenkinti“ NEXThaler. Po 3 mėn. tyrimo gydymo maždaug 67 proc. pacientų tinkamai laikėsi gydymo režimo, po 6 mėn. – 70 proc. Pagal astmos kontrolės klausimyną ACQ-6 nekontroliuojama astma sergančių pacientų sumažėjo nuo 79,1 proc. iki 22,3 proc. praėjus 3 mėn. gydymo ir toliau mažėjo iki 6,7 proc. praėjus 6 mėn. gydymo. Stebėtas reikšmingas gyvenimo kokybės, plaučių funkcijos pagerėjimas bei trumpo veikimo simptomus slopinamųjų vaistų poreikio sumažėjimas.

Kaip cituoti
1.
Kalinauskaitė-Žukauskė V. Beklometazono dipropionato ir formoterolio derinys per NEXThaler: pasitenkinimas skiriamu gydymu, poveikis gydymo režimo laikymuisi, astmos kontrolei ir gyvenimo kokybei [Prieiga per internetą]. PIA 2022 birž.;6(1):85-90.[žiūrėta 2022 spal. 1 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/971