Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmos eilės gydymas nivolumabu ir ipilimumabu derinyje su dvejais chemoterapijos kursais

  • Jurgita Matulionė LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: ipilimumabas, nivolumabas, metastazavęs nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, imunoterapija

Santrauka

Pastaraisiais metais imuninės kontrolės taško inhibitoriai, atkuriantys priešnavikinį imuninį atsaką, žymiai pakeitė išplitusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio (NSLPV) gydymą. Imuninės kontrolės taško inhibitorius derinant su kitais gydymo būdais (chemoterapija, kitais kontrolinio taško inhibitoriais) pastebėtas žymiai pagerėjęs išgyvenamumas, nepriklausomai nuo programuotos ląstelių žūties ligando (PD-L1) raiškos navikiniame audinyje. Nivolumabo ir ipilimumabo derinys su dviem chemoterapijos kursais yra pirmasis Europos Sąjungoje patvirtintas dviguba imunoterapija pagrįstas gydymo būdas išplitusiu NSLPV sergantiems pacientams, kuriems nenustatyta aktyvuojančių epidermio augimo veiksnio receptoriaus (EGFR) geno mutacijų arba anaplastinės limfomos kinazės (ALK) translokacijų.

Kaip cituoti
1.
Matulionė J. Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmos eilės gydymas nivolumabu ir ipilimumabu derinyje su dvejais chemoterapijos kursais [Prieiga per internetą]. PIA 2022 birž.;6(1):97-104.[žiūrėta 2023 rugs. 24 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/973