Astmos gydymo įkvepiamaisiais gliukokortikodais terapinis indeksas: dozės-atsako palyginimas kvėpavimo takų hiperreaktyvumui ir antinksčių ašies slopinimui

  • Laima Kondratavičienė LSMU MA Pulmonologijos klinika
Reikšminiai žodžiai: astma, budezonidas, flutikazono furoatas, flutikazono propionatas, terapinis indeksas

Santrauka

Įkvepiamieji gliukokortikodai (IGK) skiriasi gliukokortikoidų receptorių prisijungimo afinitetu, fiziocheminėmis bei farmakokinetinėmis savybėmis. Šio klinikinio tyrimo tikslas – palyginti trijų IGK poveikį kvėpavimo takams, sisteminį aktyvumą ir jų terapinį indeksą. Rezultatai parodė, kad, esant mažesniam sisteminiam aktyvumui, flutikazono furoatas labiau apsaugo nuo kvėpavimo takų hiperreaktyvumo, lyginant su flutikazono propionatu arba budezonidu. Dėl to galima manyti, kad visi IGK terapiniu požiūriu nėra panašūs ir gali skirtis savo terapiniu indeksu.

Kaip cituoti
1.
Kondratavičienė L. Astmos gydymo įkvepiamaisiais gliukokortikodais terapinis indeksas: dozės-atsako palyginimas kvėpavimo takų hiperreaktyvumui ir antinksčių ašies slopinimui [Prieiga per internetą]. PIA 2022 birž.;6(1):105-110.[žiūrėta 2023 rugs. 24 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/974