[1]
Miliauskas, S. 2023. Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmos eilės gydymas nivolumabu ir ipilimumabu derinant su dvejais chemoterapijos kursais. Klinikinio tyrimo CheckMate 9LA ketverių metų stebėsenos duomenys. Pulmonologija ir alergologija. 7, 2 (rugpj. 2023), 164-171. DOI:https://doi.org/10.37499/PIA.1238.