[1]
Matulionė, J. 2023. Adjuvantinė imunoterapija atezolizumabu po radikalaus chirurginio gydymo ir adjuvantinės chemoterapijos IB–IIIA stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams. IMpower010 klinikinio tyrimo duomenys. Pulmonologija ir alergologija. 7, 2 (rugpj. 2023), 189-195. DOI:https://doi.org/10.37499/PIA.1243.