(1)
Dimienė, I. Įspūdžiai Iš Barselonoje Vykusio Tarptautinio Europos Respiratologų Draugijos Kongreso 2022. PIA 2022, 6, 117.