(1)
Miliauskas, S. Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio Pirmos eilės Gydymas Nivolumabu Ir Ipilimumabu Derinant Su Dvejais Chemoterapijos Kursais. Klinikinio Tyrimo CheckMate 9LA Ketverių Metų stebėsenos Duomenys. PIA 2023, 7, 164-171.