(1)
Matulionė, J. Adjuvantinė Imunoterapija Atezolizumabu Po Radikalaus Chirurginio Gydymo Ir adjuvantinės Chemoterapijos IB–IIIA Stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu Sergantiems Pacientams. IMpower010 Klinikinio Tyrimo Duomenys. PIA 2023, 7, 189-195.