Miliauskas, S. (2023). Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmos eilės gydymas nivolumabu ir ipilimumabu derinant su dvejais chemoterapijos kursais. Klinikinio tyrimo CheckMate 9LA ketverių metų stebėsenos duomenys. Pulmonologija Ir Alergologija, 7(2), 164-171. https://doi.org/10.37499/PIA.1238