Matulionė, J. (2023). Adjuvantinė imunoterapija atezolizumabu po radikalaus chirurginio gydymo ir adjuvantinės chemoterapijos IB–IIIA stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams. IMpower010 klinikinio tyrimo duomenys. Pulmonologija Ir Alergologija, 7(2), 189-195. https://doi.org/10.37499/PIA.1243