Miliauskas, S. (2023) „Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmos eilės gydymas nivolumabu ir ipilimumabu derinant su dvejais chemoterapijos kursais. Klinikinio tyrimo CheckMate 9LA ketverių metų stebėsenos duomenys“, Pulmonologija ir alergologija, 7(2), p. 164-171. doi: 10.37499/PIA.1238.