Matulionė, J. (2023) „Adjuvantinė imunoterapija atezolizumabu po radikalaus chirurginio gydymo ir adjuvantinės chemoterapijos IB–IIIA stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams. IMpower010 klinikinio tyrimo duomenys“, Pulmonologija ir alergologija, 7(2), p. 189-195. doi: 10.37499/PIA.1243.