[1]
J. Staikūnienė-Kozonis, „Alergenų specifinė imunoterapija klinikinėje praktikoje“, PIA, t. 7, nr. 2, p. 145-147, rugs. 2023.