[1]
S. Miliauskas, „Metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio pirmos eilės gydymas nivolumabu ir ipilimumabu derinant su dvejais chemoterapijos kursais. Klinikinio tyrimo CheckMate 9LA ketverių metų stebėsenos duomenys“, PIA, t. 7, nr. 2, p. 164-171, rugpj. 2023.