[1]
J. Matulionė, „Adjuvantinė imunoterapija atezolizumabu po radikalaus chirurginio gydymo ir adjuvantinės chemoterapijos IB–IIIA stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu sergantiems pacientams. IMpower010 klinikinio tyrimo duomenys“, PIA, t. 7, nr. 2, p. 189-195, rugpj. 2023.