Matulionė, J. „Adjuvantinė Imunoterapija Atezolizumabu Po Radikalaus Chirurginio Gydymo Ir adjuvantinės Chemoterapijos IB–IIIA Stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu Sergantiems Pacientams. IMpower010 Klinikinio Tyrimo Duomenys“. Pulmonologija Ir Alergologija, T. 7, nr. 2, 2023 m.rugpjūčio, p. 189-95, doi:10.37499/PIA.1243.