1.
Dimienė I. Įspūdžiai iš Barselonoje vykusio tarptautinio Europos respiratologų draugijos kongreso 2022 [Prieiga per internetą]. PIA 2022 spal.;6(2):117.[žiūrėta 2024 kovo 4 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1010