1.
Biekšienė K. Churg-Strauss sindromas [Prieiga per internetą]. PIA 2022 spal.;6(2):138-143.[žiūrėta 2024 kovo 4 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1015