1.
Šapronaitė V, Kvedarienė V. Alergija retiems ir egzotiniams gyvūnams [Prieiga per internetą]. PIA 2022 spal.;6(2):183-190.[žiūrėta 2024 kovo 4 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1020