1.
Malakauskas K. Suaugusiųjų cistinė fibrozė [Prieiga per internetą]. PIA 2023 rugs.;7(2):111-119.[žiūrėta 2023 gruodž. 9 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1232