1.
Malinauskienė L. Nesteroidinių vaistų nuo uždegimo paūminta kvėpavimo takų liga [Prieiga per internetą]. PIA 2023 rugpj.;7(2):121-127.[žiūrėta 2023 lapkr. 28 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1234