1.
Staikūnienė-Kozonis J. Alergenų specifinė imunoterapija klinikinėje praktikoje [Prieiga per internetą]. PIA 2023 rugs.;7(2):145-147.[žiūrėta 2024 liep. 19 ] Available from: http://pia.pulmoalerg.lt/index.php/PIA/article/view/1236